Meld beregenen van akkers

26 april 2019 Bent u van plan uw akkers te gaan beregenen? Dan zorgen onze peilbeheerders graag voor u dat in de sloten voldoende water staat. Hiervoor moeten zij wel op tijd een seintje van u ontvangen. Als alle agrariërs dit doen, dan schatten onze peilbeheerders het beste in waar en wanneer water nodig is. En heeft iedereen voldoende water.
Waterkanon op akker tijdens droogte 2018. | © Waterschap Hollandse Delta

De rivierafvoeren zijn laag. Dat beïnvloedt de kwaliteit van water. Daarnaast is het erg droog. Sommige agrariërs maken zich zorgen over de beschikbaarheid van water de komende periode. Een aantal agrariërs starten al met het beregenen van hun (net ingezaaide) akkergronden. Om voor voldoende water voor iedereen te kunnen zorgen, is het belangrijk dat alle agrariërs zich aan de regels voor het beregenen houden. En tijdig aan het waterschap doorgeven wanneer en waar zij water uit de sloten willen halen (onttrekken).

Bekijk voor meer informatie de regels over beregenen.