Tijdelijke peilverlaging Brielse Meer

1 maart 2019 In het Brielse Meer liggen veel plezierboten afgemeerd. Voor het vaarseizoen begint willen de eigenaren onderhoud aan steigers en havens uitvoeren. Daarom verlagen wij het waterpeil tussen 8 en 18 maart met ongeveer 20 centimeter. Dat maakt het onderhoudswerk gemakkelijker.

De aanpassing van het peil gebeurt geleidelijk en duurt enkele dagen. De tijdelijke verlaging gaat alleen door als de weersomstandigheden het toelaten en zich geen bijzondere omstandigheden voordoen.

Lees meer over

waterbeheer