Heemraad opent Nieuwe Dordtse Biesbosch

14 maart 2019 Vanochtend heeft heemraad Lies Struik de Nieuwe Dordtse Biesbosch geopend. Hij deed dat samen met Han Weber gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, Marco Stam wethouder van de gemeente Dordrecht en de van tv-bekende boswachter Arjan Postma, als vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer en het Parkschap. Door het omzetten van drie afsluiters werd het natuur- en recreatiegebied officieel geopend.
© waterschap Hollandse Delta

De Nieuwe Dordtse Biesbosch is een uniek natuurgebied aan de rand van Dordrecht. Het is ideaal om te wandelen, te picknicken of de hond uit te laten.

Waterberging

Het gebied heeft daarnaast een belangrijke functie met betrekking tot de waterkwaliteit en waterkwantiteit. Zo heeft het waterschap er diverse polders ingericht als waterberging. Daar kan bij heftige regenval extra water worden opgevangen, zodat de Dordtenaren langer droge voeten houden.

Natuur de ruimte

Ook is het peilbeheer voor de omgeving opnieuw bekeken. Het peilbesluit voor de landbouwgebieden blijft hetzelfde, zodat agrariƫrs gewoon kunnen blijven boeren. Maar in de Noorderdiepzone is het waterpeil flink omhoog gezet , zodat de natuur meer de ruimte krijgt.

In het bos De Elzen zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dit zijn hele flauwe oevers, waardoor er een geleidelijke overgang is van nat en drassig naar droog. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijker voor allerlei nieuwe planten en dieren.

Nieuwe inlaat

Tenslotte hebben we een nieuwe inlaat bij de Oosthaven gebouwd. Door het water vanaf daar de Nieuwe Dordtse Biesbosch in te laten stromen, kunnen we het waterpeil beter beheren. Bovendien is het water schoner. Vroeger werd het water via het gemaal Johannes Vis binnengelaten, maar dat wordt nu alleen nog gebruikt voor waterafvoer naar de rivier.