Meer natuur en recreatie in achtertuin Dordrecht

24 februari 2019 De Nieuwe Dordtse Biesbosch is een gevarieerd natuur- en recreatiegebied dichtbij Dordrecht. De uitbreiding van de Biesbosch met een nieuw gedeelte zorgt onder meer voor extra waterberging en een betere waterkwaliteit.
Wilgenlaan in Dordtse Biesbosch. | © waterschap Hollandse Delta

Op het Eiland van Dordrecht is de afgelopen jaren hard gewerkt om een nieuw gebied te ontwikkelen dat uiteindelijk onderdeel is van de bestaande Biesbosch. Dit nieuwe gedeelte brengt voordelen voor zowel het water, de bezoeker als de natuur. Op 14 maart aanstaande is de officiële opening van het gebied, dat een Biesbosch-achtig landschap krijgt.

Verbinding tussen gebieden

De Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch worden met een waterrijk gebied ertussen met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat een gevarieerd natuurgebied die ervoor zorgt dat de waterkwaliteit en de bufferfunctie verbeteren. Een goed watersysteem is belangrijk voor het Eiland van Dordrecht. De bijzondere polderstructuur, de kreken en dijken zorgen voor droge voeten en schoner water.

Ruimte voor recreatie

De Nieuwe Dordtse Biesbosch brengt de natuur dichter bij de stad en nodigt bezoekers uit om te genieten van de omgeving en er te ontspannen. Je kunt volop van de natuur genieten. Het gebied heeft routes voor wandelaars, fietsers én ruiters.

Invloed op keuzes waterschap

Water is overal om ons heen. De waterschappen zorgen ervoor dat we in Nederland kunnen leven met al dat water. Zo zorgt Hollandse Delta voor veilige dijken en wegen, schoon, voldoende en gezuiverd water. Op woensdag 20 maart mag jij stemmen op een nieuw algemeen bestuur van het waterschap. Dit bestuur bepaalt de aanpak van het waterbeheer. Door te stemmen heb jij dus invloed op hun beslissingen.

Meer informatie over de verkiezingen