Vangactie muskusratten op Goeree-Overflakkee

11 januari 2019 Volgende week wordt een gerichte vangactie uitgevoerd in polder de Westplaat bij Sommelsdijk. Hiervoor wordt het waterpeil verlaagd.
Muskusrattenbeheer Rivierenland

Aankomende week gaat de Muskusrattenbeheer Rivierenland aan de slag op Goeree-Overflakkee. Het waterpeil in polder de Westplaat bij Sommelsdijk wordt daarom vanaf komend weekend verlaagd met zo’n 20 centimeter. Dit zal tot en met woensdag 16 januari het geval zijn. Deze maatregelen zijn nodig zodat de gangen van de muskusratten zichtbaar worden, waarna de rattenvangers hun vangmiddelen kunnen plaatsen.

Waterschappen zijn wettelijk verplicht om muskusratten te bestrijden, omdat ze gezien worden als risico voor de veiligheid. De muskusrat leeft in zoet water en eet voornamelijk planten. Ze graven gangen in begroeide oevers van watergangen en waterkeringen. En dit is schadelijk voor de dijken en oevers. De ingang van de gangen zit meestal net onder water, vandaar dat het waterpeil tijdelijk verlaagd wordt.

Muskusrattenbeheer Rivierenland is een samenwerkingsverband tussen de waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Rivierenland en Hollandse Delta.

Lees meer over

dijken