Stresstest voor het eiland Goeree-Overflakkee

29 januari 2019 De gemeente Goeree-Overflakkee wil zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente voerde daarom een stresstest uit, samen met de provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta. De stresstest laat onder meer zien dat klimaatverandering grote gevolgen kan hebben voor de recreatiesector, landbouw, drinkwaterkwaliteit en waterveiligheid.

Stresstest: een eerste opzet

De stresstest is in verschillende werksessies opgesteld door medewerkers van de betrokken partijen. Hierbij is gebruik gemaakt van kaartmateriaal dat beschikbaar was bij deze partijen en informatie over klimaatverandering van onder meer het KNMI, de klimaatatlas Zuid-Holland en de Klimaateffectatlas.
In de werksessies is ingegaan op vragen als

  • Hoe is het eiland geworden zoals het nu is?,
  • Wat kenmerkt het huidige klimaat,
  • en wat verandert er door klimaatverandering en welke kansen liggen er?

De stresstest geeft nog geen volledig beeld van de mogelijke effecten. Het is een eerste indicatie van de kwetsbaarheden en kansen, op basis van de bij de organisaties aanwezige informatie. In een vervolgtraject zullen de uitkomsten worden gevalideerd en aangevuld door het gesprek aan te gaan met andere partijen.