Grote schoonmaak in rioolwaterzuivering Hoogvliet

3 december 2018
Schoonmaak tweede straat. | © waterschap Hollandse Delta

Rioolwaterzuivering Hoogvliet, straat 2, is schoongemaakt. Tijdens het waterzuiveringsproces zinken zand en slib namelijk naar de bodem en vervuilen het circuit. Tijdens de grote schoonmaak de laatste weken werd dit mengsel van zand en slib verwijderd. Het zand werd afgevoerd naar een afvalverwerker.

De grote schoonmaak werd gecombineerd met betonreparaties en met het vervangen van de buizen voor beluchting. Beluchting speelt een belangrijke rol in het zuiveringsproces. Met extra zuurstof kunnen micro-organismen het organische vuil in het rioolwater afbreken. Op woensdag 28 november werd straat 2 weer in gebruik genomen.