Collegebesluiten 27 november 2018

7 december 2018 Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. D&H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap, de voorbereiding van alles wat aan de Verenigde Vergadering (VV) ter overweging en/of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de Verenigde Vergadering.
Stuw met zonnepaneel | © waterschap Hollandse Delta

D&H hebben op 27 november 2018 onder meer het volgende besloten:

Routekaart Energieneutraal 2030

Waterschap Hollandse Delta heeft de ambitie in 2030 energieneutraal te zijn. Daarvoor heeft het college van D&H de Routekaart Energieneutraal 2030 vastgesteld. Met deze routekaart heeft het waterschap handvatten om energieneutraliteit in 2030 te realiseren.

 

De volgende D&H-vergadering vindt plaats op 11 december 2018.