Waterschap houdt controle op onderhoud sloten en singels

30 november 2018 Vanaf 1 december 2018 voeren wij weer de controle uit of het jaarlijkse (maai)onderhoud aan sloten en singels goed is uitgevoerd.
Schouwmeester in actie

Begin december starten we met het controleren van het jaarlijkse onderhoud (maaien). En vanaf 2 januari 2019 starten we met het controleren of er goed is gebaggerd.

Herschouw
Als een sloot niet in orde is, krijgt u van ons een brief met het verzoek de sloot voor een bepaalde datum schoon te maken. Na de herschouw datum gaan de schouwmeesters opnieuw controleren. Als de sloot nog niet in orde is, ontvangt u een tweede brief.

Bestuursdwang
Eventueel stellen we nog een laatste termijn vast waarbinnen de sloot schoongemaakt moet zijn. Indien dat niet gebeurt, kunnen wij besluiten onder last van bestuursdwang de sloten schoon te maken waarbij de gemaakte kosten op u verhaald zullen worden.

Lees meer over

waterbeheer