Start werkzaamheden Molendijk-Steegjesdijk in Piershil

15 november 2018 In de nacht van 14 en 15 november brengt waterschap Hollandse Delta verkeersremmende en veiligheidsvergrotende maatregelen aan op de Molendijk en Steegjesdijk in Piershil. Daarvoor sluiten we de weg af. Omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven. Om de overlast tot een minimum te beperken is ervoor gekozen om te werken in de nacht. Aannemer KWS Infra voert het werk uit.
Heemraad Piet Robijn en wethouder Gerard den Boer bij de nieuw geplaatste 'smileymeter'.

Heemraad Piet Robijn legt uit dat de werkzaamheden samenhangen met de gevoelde onveilige situatie sinds de afsluiting van de Spuiweg. “Vanwege het bijzondere bouwverkeer voor de bouw van windmolens kon de verkeersveiligheid op de Spuiweg van met name fietsers niet meer geborgd worden. Alhoewel de omleidingsroute via de Molendijk en Steegjesdijk verkeerstechnisch is ingericht en berekend op het extra verkeer, wordt de situatie als onveilig ervaren.”

Wethouder Gerard den Boer van gemeente Korendijk is positief over de werkzaamheden: “Wij zijn als waterschap en gemeente voortdurend met elkaar in gesprek gebleven en hebben alternatieven verkend. Wij zijn er blij mee dat nu maatregelen genomen worden op het traject Molendijk-Steegjesdijk. Het is daarna aan de weggebruikers om de weg veilig te gebruiken.”

Uitvoering maatregelen

In de nacht van 14 en 15 november 2018 worden vier verkeersplateaus aangelegd op de kruisingen met de Molendijk en Steegjesdijk. De kruisingen worden gelijkwaardig, waardoor rechts voorrang heeft. Deze verandering van voorrangssituatie zal ook duidelijk worden aangegeven door bebording. Ook de verlichting bij de kruisingen wordt aangepakt, zodat het zicht en de zichtbaarheid van de weggebruiker vergroot wordt. Ondertussen is op de gehele route de belijning opgefrist. Daarnaast plaatsen we tijdelijk snelheidsinformatiepanelen (de zogenaamde smiley-borden) en mottoborden. Hierdoor maken we de weggebruiker attent op de snelheid die gereden wordt en de wenselijke snelheid.

Gedrag op de weg

Verkeersveiligheid verbetert vooral als iedereen zich aan de regels houdt. Daarom roept het waterschap weggebruikers op om rekening te houden met elkaar en de verkeersregels na te leven.