Renovatie gemaal Land van Poortugaal voltooid

22 november 2018 Het gemaal Land van Poortugaal heeft een nieuwe elektrische motor gekregen. Ook is de elektrotechnische installatie en besturing vervangen.
Nieuwe elektromotor van het gemaal

De pompinstallatie was hard toe aan vervanging. Door vervanging van de dieselmotor door een elektromotor ontstaat een pompinstallatie met een hoger rendement die minder onderhoud nodig heeft. De ondergrondse opslagtank voor diesel en het bijbehorende  leidingwerk met pomp waren niet meer nodig en zijn weggehaald. Daarmee verdwijnt ook het risico op milieuschade door  lekkage van brandstof. Daarnaast is een ander voordeel dat de elektromotor minder storingsgevoelig is. Door vervanging van de elektrotechnische installatie en besturing kan het gemaal voortaan bediend worden vanuit de controlekamer van het waterschap in Ridderkerk.

Het gerenoveerde gemaal Het Land van Poortugaal is gebouwd in 1964. Het regelt de waterhuishouding in een deel van Poortugaal en het bedrijventerrein Distripark op de Waalhaven.

Lees meer over

waterbeheer