Aandacht voor peil en waterkwaliteit Bernisse en Brielse Meer

28 november 2018 De extreem lage rivierafvoer en de lage waterstand zorgen ervoor dat het inlaten van zoet water een behoorlijke inspanning vraagt van waterschap Hollandse Delta. Het waterschap werkt momenteel hard aan de balans van het op peil houden van het Brielse Meer en de beschikbaarheid van voldoende zoet water. In de komende tijd kunt u daardoor een wisselend waterpeil zien in de Bernisse en het Brielse Meer.
Inlaat Bernisse | © waterschap Hollandse Delta

Door de extreem lage rivierafvoer is het waterpeil op het Spui lager dan normaal. Bovendien kan zeewater via de Nieuwe Waterweg verder het achterland instromen, waardoor het Spui periodiek zilter wordt dan gewenst.

De Bernisse en het Brielse Meer worden gevuld met water vanuit het Spui. De verwachting is dat de huidige situatie van minder water en iets minder zoet water op het Spui voorlopig zal aanhouden. Voor het waterschap betekent dit dat het extra inspanning vraagt om zoet water vanuit het Spui in de Bernisse en het Brielse Meer te laten stromen.

De Bernisse en het Brielse Meer zijn als zoetwaterbron belangrijk voor de waterpeilen op Voorne-Putten, Rozenburg en in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ook wordt het Brielse Meer ingezet als bron voor proceswater door Evides Industriewater voor bedrijven in de Rotterdamse haven. In een overeenkomst zijn afspraken over hoeveelheden water en zoutgehaltes vastgelegd. De partners van de overeenkomst Havenbedrijf Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland en waterschap Hollandse Delta werken nauw samen om deze zoetwatervoorraad goed te managen.