Start vervanging stuw nabij Valweg in Oostvoorne

22 oktober 2018 De stuw aan de Valweg is dusdanig verouderd dat vervanging noodzakelijk is. Daarnaast moet de stuw geautomatiseerd worden om te voorkomen dat de Valweg en Hoefweg bij extreme regenval overstromen.
Stuw Oostvoorne

Vandaag wordt gestart met de werkzaamheden. De bestaande stuw wordt gesloopt en vervangen door een geautomatiseerde stuw. De nieuwe stuw is breder, zodat de doorstroom wordt bevorderd. Aannemer GKB Realisatie B.V. zal de werkzaamheden aan de stuw namens het waterschap uitvoeren. Nadat de nieuwe stuw is geplaatst, wordt door Stedin de aansluiting op het elektriciteitsnet verzorgd. Dit gebeurt kort nadat de werkzaamheden door Hollandse Delta zijn afgerond.

Ter voorbereiding op de werkzaamheden wordt de watergang afgedamd. De werkzaamheden zullen ongeveerd een maand duren. 

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Jeroen van Alphen van het waterschap via het waterschapsloket 0900-2005005 (lokaal tarief).

Lees meer over

waterbeheer