Start vervanging beschoeiing uitstroom rwzi Goedereede

29 oktober 2018 De beschoeiing van de uitstroom (effluent) van de rioolwaterzuivering Goedereede is dusdanig versleten dat vervanging noodzakelijk is.
Beschoeiing van uitstroom rioolwaterzuivering | © waterschap Hollandse Delta

In de week van 5 tot en met 9 november vinden de werkzaamheden plaats.

Waterschap Hollandse Delta gaat het waterpeil van het Havenkanaal in het weekend geleidelijk verlagen zodat aannemingsbedrijf GMBS-Ooms de werkzaamheden kan uitvoeren.
Tijdens de werkzaamheden zal er een kleine omleidingsroute voor fietsers van en naar het Havenhoofd worden ingesteld. In week 44 zal het aanleggen van dit tijdelijke fietspad plaatsvinden. Dit wordt door middel van borden aangegeven. 

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer Paul de Blok van het waterschap via het waterschapsloket 0900-2005005 (lokaal tarief).