Waterschap en gemeente testen waterdichtheid historische binnenstad Dordt

24 september 2018 Waterschap Hollandse Delta test op woensdag 26 september samen met de gemeente Dordrecht de waterdichtheid van het historisch hart van Dordrecht. Enkele straten in het centrum fungeren namelijk als dijk. Tijdens de jaarlijkse vloedschottentest worden delen van de binnenstad tijdelijk afgesloten om de waterkering te controleren. Bij extreem hoog water worden vloedschotten aangebracht in de Prinsenstraat, Voorstraat en de Riedijk. Daarmee wordt de historische binnenstad van Dordrecht beschermd tegen hoog water.

Zoals gebruikelijk wordt de laatste woensdag van september het complete vloedschottensysteem geïnspecteerd. De jaarlijkse inspectie begint om 13.00 uur en wordt einde van de middag afgerond. Door de test zal er enige hinder in de binnenstad zijn, onder meer omdat enkele wegen worden afgesloten.

Heemraad Leo van Gelder van waterschap Hollandse Delta, verantwoordelijk voor waterveiligheid en dijken licht toe: “Vanaf 1 oktober start ons stormseizoen. Dat betekent dat wij extra alert zijn op mogelijk gevaarlijke situaties als het gaat om waterveiligheid. Onze dijken en andere waterkeringen moeten dan in topvorm zijn. Tijdens deze uitgebreide vloedschottentest testen wij ook de samenwerking tussen gemeente en waterschap. Een ieder oefent zijn rol. Zo raken wij op elkaar ingespeeld en ervaren wij of er verbeteringen of wijzigingen in de procedures aangebracht moeten worden. Zo dragen gemeente en waterschap bij aan droge voeten in Dordrecht.”

Inspectie Voorstraat
De Prinsenstraat, Voorstraat en Riedijk liggen ruim een halve meter lager dan de overige primaire waterkeringen op het Eiland van Dordrecht. Het systeem van vloedschotten zorgt ervoor dat bij extreem hoog water de stad Dordrecht maar ook de achterliggende polder zijn beschermd. Ook de Houtsteiger, Boomstraat en Grote Kalkstraat maken deel uit van het vloedschottensysteem van Hollandse Delta. Door bevestiging van de schotten aan de voorgevels van huizen ontstaat een waterdichte kering die het hoge water tegenhoudt.

Bijzondere waterkeringen
Dordrecht is niet de enige plek in het waterschap met een bijzondere waterkering  in het gebied. Het waterschap test ook regelmatig de deuren in de spoortunnel van de HSL, de vloedschotten bij Goudswaard en Nieuw-Beijerland en de beweegbare waterkeringen van de HSL bij Mookhoek en de Molendijk.

“Als waterschap moeten wij alert zijn. Er staat veel op het spel. Met deze oefeningen en testen laten wij zien dat het ons ernst is. Als waterschap zijn wij actief op zoek naar samenwerkingsverbanden om de waterveiligheid verder aan te pakken en te verbeteren. Achter onze dijken wonen en werken miljoenen Nederlanders. De rol en het werk van waterschappen is onlosmakelijk met Nederland en de Nederlanders verbonden, ” besluit heemraad Van Gelder.  RTV Dordrecht maakte er afgelopen jaar een reportage over: http://bit.ly/2py1DrR