Rotterdams Klimaat en Waterdebat voor jongeren in 2019

1 oktober 2018 Gemeente Rotterdam en de 3 waterschappen in de regio Rotterdam (waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland) organiseren samen het Rotterdamse Klimaat- en Waterdebat voor scholieren op vrijdagmiddag 1 februari 2019. Door klimaatverandering worden de klimaat- en watervraagstukken steeds belangrijker: hoe houden we ook in de toekomst onze steden leefbaar en klimaatbestendig? Hoe beschermen we ons tegen de toenemende dreiging van het water uit de zee, uit de rivieren en uit de lucht - en tegen hete en droge zomers?
De dijkgraven beoordelen de scholieren tijdens het finaledebat.

Als waterschap en gemeente werken we dagelijks aan oplossingen voor deze vragen. Graag willen we ook jongeren actief betrekken bij deze uitdagingen waar we momenteel voor staan. Daarom nodigen we jullie school van harte uit om met jullie debatteam deel te nemen aan het Rotterdamse Klimaat- en Waterdebat voor jongeren. We hopen op jullie deelname!

Het debat vindt plaats op vrijdag 1 februari 12.30-18.00 uur in een mooie locatie in Rotterdam. De exacte locatie wordt binnenkort bekend gemaakt. De jury van het finaledebat wordt gevormd door de drie dijkgraven van de waterschappen en een Rotterdamse wethouder. In totaal kunnen acht scholen uit de regio deelnemen aan de debatmiddag. De stellingen zullen in december worden bekend gemaakt. De winnaar krijgt een passende prijs. Twee jaar geleden is het debat ook georganiseerd en het winnende team ontving toen een professionele mediatraining.

Op 1 februari is het precies 66 jaar geleden dat de dijken doorbraken in Zuidwest-Nederland: de watersnoodramp. En met dit jongerendebat doen de waterschappen de aftrap voor de verkiezingscampagne voor jongeren in aanloop naar de landelijke waterschapsverkiezingen op 20 maart. Doen jullie mee?