Rosemarijn vraagt aandacht voor snelheid in Ouddorp

28 september 2018 De 12-jarige Rosemarijn uit Ouddorp vindt het genoeg. Zij schreef een brief aan de gemeente, die bij het waterschap als wegbeheerder terecht kwam. Al eerder heeft zij met haar zus aandacht gevraagd voor het snelheidsprobleem in haar straat.
Rosemarijn uit Ouddorp samen met heemraad Piet Robijn bij de snelheidsmeter. | © waterschap Hollandse Delta

Rosemarijn vertelt: “In onze straat de Hofdijksweg in Ouddorp rijden automobilisten erg hard en gevaarlijk. Zo zijn er al diverse kippen doodgereden door het harde rijden en ook heb ik zelf gezien dat er zelfs een kip expres werd aangereden. Deze chauffeur ging steeds harder rijden en ging ineens naar links. Nu was het nog een kip, maar er fietsen hier ook kleine kinderen. Je mag 60 km rijden, maar dat is veel te hard”, vervolgt Rosemarijn. “Ik durf zelf al bijna niet meer te fietsen, zo onveilig is het”.

Het waterschap wil natuurlijk voorkomen dat er ernstige ongelukken gebeuren. “Je zou toch van volwassenen mogen verwachten dat ze zich gedragen in het verkeer”, aldus heemraad Piet Robijn. “De maximumsnelheid is 60 km/uur. Die maximumsnelheid kunnen wij helaas niet verlagen, want de Hofdijksweg ligt niet in het dorp maar buiten de bebouwde kom. We hebben wel geteld dat 85 van de 100 auto’s er gemiddeld 68 km/uur rijden. Dat is natuurlijk teveel en veel te snel. Wat wij kunnen doen is voor jouw huis een snelheidsmeter plaatsen. Als automobilisten dan te hard rijden, krijgen ze een boze smiley en worden ze zich hopelijk bewust van hun rijgedrag.”

 

Snelheid landelijk probleem

Snelheid is een landelijk probleem en met landelijke campagnes wordt hier regelmatig aandacht voor gevraagd. Bewustwording van de gereden snelheid is een belangrijk item in deze campagnes. Ook waterschap Hollandse Delta werkt als wegbeheerder aan deze bewustwording mee, onder andere door het plaatsen van dynamische snelheidsinformatiesystemen (snelheidsmeters).

Voor het gehele beheergebied van ruim 1200 km wegen hebben wij 8 snelheidsmeters ter beschikking. Deze worden roulerend geplaatst binnen het beheergebied. Wij willen benadrukken dat iedere verkeersdeelnemer een eigen verantwoordelijkheid heeft en rekening dient te houden met de overige verkeersdeelnemers. Hij/zij is niet alleen verantwoordelijk voor zijn of haar rijgedrag en eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van andere verkeersdeelnemers. Iedere weggebruiker wordt geacht het rijgedrag aan te passen aan de verkeerssituatie.

Rosemarijn en heemraad Robijn zijn allebei aanwezig bij de plaatsing. Voor haarzelf en haar klasgenoten ontvangt zij van de heemraad fietslampjes. Hiermee zijn zij goed zichtbaar in het verkeer.

Lees meer over

wegbeheer