Hollandse Delta alert op mogelijk snellere stijging van de zeespiegel na 2050.

19 september 2018 Onderzoeksinstituut Deltares maakte in het kader van Prinsjesdag gisteren bekend dat de zeespiegel mogelijk sneller gaat stijgen dan we met elkaar hadden gedacht. Misschien wel tot 3 meter in 2100. Dijkgraaf Ingrid de Bondt: “Belangrijk signaal voor ons gebied. Niet om je op korte termijn al zorgen over te maken. Maar we moeten bij komende plannen die mogelijke versnelde zeespiegelstijging serieus nemen."
dijkversterking | © Hollandse Delta

De dijkgraaf vervolgt: "Met 365 kilometer aan dijken die ons beschermen is het voor onze inwoners en bedrijven goed om te weten dat Hollandse Delta dit nauwgezet volgt. En waar nodig al meeweegt in ruimtelijke plannen van onszelf en van anderen. Het lijkt ver weg, maar wij zijn gewend om tientallen jaren vooruit  te denken.“

 

Rapport Zeespiegelstijging

Onderzoeksinstituut Deltares uit Delft heeft gisteren een rapport gepubliceerd in het kader van Prinsjesdag over de zeespiegelstijging.  Deltares heeft dit rapport opgesteld op verzoek van de Deltacommissaris. Volgens deze verkenning zal de versnelde stijging op zijn vroegst vanaf 2050 merkbaar kunnen worden. Ook illustreert de verkenning het grote belang van het nakomen van de Parijse klimaatafspraken. Het laat zien dat de zeespiegel bij het nakomen van de klimaatafspraken van Parijs weliswaar versneld kan stijgen ten opzichte van de huidige aannames, maar dat de voorkeursstrategieën van het Deltaprogramma in ieder geval tot 2050 een goede basis bieden om onze delta leefbaar en bewoonbaar te houden. Bij een extremere zeespiegelstijging lijken meer fundamentele keuzen over de bescherming en inrichting van onze delta onvermijdelijk. In de tussentijd moet nader onderzoek voortvarend worden opgestart om de onzekerheid in processen en effecten te verkleinen. We moeten onze kennisbasis verbreden en verdiepen.

Download rapport: Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma