Vergadering algemeen bestuur - september 2018

3 september 2018 In september vergadert ons algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) onder andere over een ontwikkelplan voor het Bernisse-gebied en een eerste verkenningsdocument met ambities rond klimaatadaptatie. Daarnaast bespreekt het bestuur de mogelijkheid om als waterschap aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en vinden om 14:00 uur plaats in het waterschapshuis aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk.

Maandag 10 september 2018

Vergadering van commissie Waterhuishouding en waterzuivering (Water)

Dinsdag 11 september 2018

Vergadering van commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV)

Woensdag 12 september

Vergadering van commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (MBH)

De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding van de Verenigde Vergadering van 27 september 2018.