Nieuwe Merwedeweg in Dordrecht afgesloten

2 augustus 2018 Een mobiele pomp aan de Nieuwe Merwedeweg in Dordrecht ondersteunt de watervoorziening in polder de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Vooral boeren in deze landbouwpolder hebben voldoende water nodig voor het beregenen van hun gewassen.

Door de lage waterstand in de rivier de Nieuwe Merwede is het lastig om de waterstand op peil te houden. Daarom heeft Hollandse Delta een mobiele pomp geplaatst aan de Oosthaven.

Deze pomp zorgt voor vers water uit de Nieuwe Merwede. Via leidingen over de Nieuwe Merwedeweg komt het water in de Noorder Elskreek terecht. Van daaruit wordt het verder verspreid in de polder.

Het gedeelte van de Nieuwe Merwedeweg tussen de Noorder Elsweg en de Zeedijk is afgesloten. Het verkeer wordt via borden omgeleid. De Oosthaven blijft bereiklbaar via de Zeedijk. Het fietspad langs de Oosthaven blijft open.

Lees meer over

waterbeheer