Droogte en wateraanvoer

3 juli 2018 Het is al een langere periode droog en zonnig weer. Dat betekent dat de medewerkers van waterschap Hollandse Delta zich extra inspannen om te zorgen voor voldoende water in de hoofdwatergangen.
© waterschap Hollandse Delta

Op dit moment kunnen we nog overal water krijgen, omdat de rivierafvoer nog voldoende is. Het vraagt echter wel extra inspanning van onze medewerkers, want de watervraag is groot. Uiteraard houden we de rivierafvoer nauwlettend in de gaten.
Alleen in Piershil (Hoeksche Waard) staat een noodpomp om het water de polder in de pompen. Via deze pomp kan Hollandse Delta water inlaten uit de rivier het Spui. Door de droogte van de afgelopen tijd daalt de waterstand in het Spui. Het waterschap kan dan niet altijd via de vaste inlaat water in de poldersloten pompen. Via een losse pomp kan dit wel. Zo blijven de sloten en singels in het achterliggende gebied op het juiste peil. De losse pomp blijft staan, zolang dat nodig is. Er zijn geen wegen afgesloten, dus het verkeer ondervindt geen hinder.
Verder zijn nog geen maatregelen nodig.

Voor agrariërs geldt – net als het hele jaar door – dat ze het tijdig moeten melden als ze willen gaan beregenen. Het water heeft tijd nodig om achterin de polder te komen. En beregeningsinstallaties moeten water uit de hoofdwatergangen halen.
Grote beregeningsinstallaties (meer dan 300 m3/h (5 m3/min) mogen alleen gebruikt worden met een vergunning. Ook dat geldt het hele jaar door. 
We roepen bij deze agrariërs op om ook met elkaar de watervraag af te stemmen, zodat iedereen water uit de sloot kan halen om te beregenen.

Meer informatie:

-    Veel gestelde vragen over droogte.

-    Regels voor beregenen.