Waterschap presenteert nieuwe plannen

1 december 2017 Uitvoering van baggerwerken in 2018, toetsing van de waterkering rondom Rozenburg, samenwerking met andere partijen om klimaatadaptief te werken en voorbereidingen voor de waterschapsverkiezingen in 2019. Dat zijn enkele plannen die waterschap Hollandse Delta in de begroting 2018 tijdens de Verenigde Vergadering op 30 november presenteerde.
waterschapsvlag Hollandse Delta

Cok Sas, heemraad Financiën en Duurzaamheid: “We staan voor een aantal uitdagingen gesteld. Als waterschap moeten we anticiperen op klimaatveranderingen in de vorm van toenemende piekbuien en steeds langere periodes van droogte. Ook komen er steeds meer mensen in ons gebied wonen en werken. Klimaatadaptatie is het thema dat de komende jaren centraal staat in onze werkzaamheden. In samenwerking met andere partijen willen wij deze uitdagingen aangaan.”

Beperkte stijging

De werkzaamheden van het waterschap worden bekostigd met de waterschapsbelastingen. Voor bewoners stijgen de waterschapsbelastingen in 2018 met 1,9%. Heemraad Sas: “We zijn blij dat we de stijging van de waterschapsbelastingen hebben kunnen beperken. Met de waterschapsbelastingen zorgen we voor een omgeving waar bewoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren met aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie.”

Berekening

Via de waterschapsbelastingen betalen inwoners en bedrijven voor het zuiveren van afvalwater, voor schoon en voldoende water, veilige dijken en het duurzaam veilig inrichten van de waterschapswegen. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de inwoner. De samenstelling van het huishouden, de waarde van onroerend goed en de hoeveelheid grond spelen daarbij onder meer een rol. Twee voorbeelden:

  • Een gezin met een huurwoning in Zuid-Holland-Zuid betaalt in 2018 € 275 (dit was € 271 in 2017). 
  • Een gezin met een koopwoning van € 200.000 in binnendijks gebied betaalt in 2018 € 372 (dit was € 369 in 2017).

De begroting voor 2018 met de waterschaptarieven voor inwoners, agrariërs, bedrijven, natuurterreinen en wegbeheerders staat onderaan deze pagina.