Hollandse Delta baggert in Hendrik-Ido-Ambacht

1 december 2017 Hollandse Delta is bezig met baggeren van sloten en singels in de bebouwde kom van Hendrik-Ido-Ambacht. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden eind 2017 klaar.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de baggerspecie uit sloten, singels en duikers. Een duiker is een ondergrondse verbinding tussen twee sloten. Baggeren is nodig voor een goede doorstroming en een betere waterkwaliteit.

De vrijgekomen bagger en eventueel afval wordt gescheiden afgevoerd. Op sommige plaatsen wordt de bagger op de kant verwerkt. Dat gebeurt alleen waar de ruimte  en de kwaliteit van de bagger het toelaat.

Flora en fauna

Het baggeren is  gepland in de maanden november en december. In deze periode ondervinden flora en fauna de minste schade. Als de werkzaamheden bijvoorbeeld broedende watervogels kunnen verstoren,  wordt de uitvoering uitgesteld.

Niet alle sloten en singels worden gebaggerd. Daardoor kunnen waterdieren zich gemakkelijk schuilhouden. Na het baggeren kan de flora en fauna zich weer volop ontwikkelen.

Informatie

Voor meer informatie, vragen of klachten over de uitvoering van het baggeren kunt contact opnemen met GKB Relisatie BV, telefoon: 0180 – 64 29 29 (op werkdagen tussen 7 en 17 uur). Algemene informatie over baggeren staat op de website van waterschap Hollandse Delta: www.wshd.nl/baggeren

 Op de kaarten onderaan de pagina kunt u zien waar er wordt gebaggerd.

Lees meer over

waterbeheer