Aanpassing waterpeil De Bosschen

24 november 2017 Op 9 december 2004 heeft het algemeen bestuur van waterschap De Groote Waard peilbesluit De Bosschen vastgesteld. In het peilbesluit staat als winterpeil – 1.60 meter. Dat is 20 centimeter hoger dan in de oude situatie.
Gemaal De Bosschen | © Hollandse Delta/Arco v.d. Ree

Om deze verhoging mogelijk te maken moest een aantal maatregelen worden genomen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het peilbesluit.

Inmiddels zijn alle maatregelen uitgevoerd. Het winterpeil kan nu volgens het peilbesluit worden ingesteld.

Dit betekent dat waterschap Hollandse Delta met ingang van 1 december 2017 een winterpeil van -1,60 meter hanteert.

Lees meer over

landbouw waterbeheer