Onderzoek vismigratie bij gemalen waterschap Hollandse Delta

12 september 2017 In de maanden september tot en met november 2017 zal op diverse locaties in het beheergebied van waterschap Hollandse Delta onderzoek worden gedaan naar vismigratie door gemalen. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het aanbod van migrerende vissoorten bij gemalen en de wijze waarop deze vissen de gemalen weten te passeren. Naast inzicht in de aantallen en soorten vissen die de gemalen passeren, is een belangrijk onderdeel van het project het in kaart brengen van de vis(on)veiligheid van de gemalen.
Gemaal Putten wordt een visvriendelijk gemaal,

De resultaten kunnen gebruikt worden om verdere uitwerking te geven aan het Vismigratieplan dat in 2016 is opgesteld. Aan de hand van de uitkomsten is het mogelijk om vismigratieroutes te prioriteren en gerichte maatregelen te nemen om de visveiligheid van gemalen te vergroten.

Het project wordt uitgevoerd door Visserij Service Nederland. Medewerkers van dit onderzoeksbureau zullen gedurende een periode van tweemaal twee weken enkele fuiken plaatsen aan de polderzijde van de gemalen, bedoeld om inzicht te krijgen in het visaanbod. Vervolgens wordt gedurende vier avonden een fuik aan de uitstroomzijde van het gemaal bevestigd, waarmee inzicht wordt verkregen in de hoeveelheid passerende vis en het optreden van verwonding of sterfte als gevolg van passage van het gemaal.

Paling

Een belangrijke doelsoort is de paling. In het najaar trekken schieralen (geslachtsrijpe palingen) vanuit hun opgroeigebieden in zoete binnenwateren richting zee, om zich uiteindelijk in de Sargassozee (ten noorden van Cuba) voort te planten. De jonge palingen (glasalen) laten zich vervolgens met de golfstroom terugdrijven naar de Europese en Noord-Afrikaanse kust, om daar het zoete water in te zwemmen op zoek naar geschikte opgroeigebieden.Omdat de glasaalintrek in de afgelopen tientallen jaren drastisch is afgenomen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk schieralen succesvol aan de voortplanting kunnen deelnemen.

Met het realiseren van veilige vismigratieroutes in diverse binnenwateren levert waterschap Hollandse Delta hier een belangrijke bijdrage aan.

Lees meer over

waterbeheer