Hollandse Delta schakelt over naar winterpeil

21 september 2017 Vanaf deze week wordt het waterpeil in de sloten naar winterpeil gebracht. Het winterpeil is lager dan het zomerpeil.
© waterschap Hollandse Delta

Vanwege de regenval van de afgelopen tijd laten we het water in de sloten sinds deze week zakken naar winterpeil. Het verlagen van het water naar winterpeil neemt ongeveer 2 weken in beslag.

De verlaging gebeurt geleidelijk, onder meer om schade aan de oevers te voorkomen. De hoogte van het zomer- en winterpeil in elk peilgebied is in een peilbesluit vastgelegd.

Het verschil tussen zomer- en winterpeil komt voornamelijk voor in landelijk gebied. In stedelijke gebieden geldt over het algemeen gedurende het hele jaar een vast waterpeil.

Lees meer over

waterbeheer