Baggeren in Dordrecht

6 september 2017 Deze week begint aannemer De Jong Zuurmond uit Beesd met de baggerwerkzaamheden in de Dordtse wijk Stadspolders. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van waterschap Hollandse Delta en de gemeente Dordrecht en zijn naar verwachting in december 2017 klaar.
© Hollandse Delta/Arco van de Ree

Baggeren is nodig. Elk jaar zorgen afgevallen bladeren, aangevoerd slib en afkalvende oevers voor een aangroei van de bagger. Als we dat laten liggen, slibben de sloten dicht en wordt de aan- en afvoer van water belemmerd. Bij droogte kunnen ondiepe sloten gaan stinken. Bij zware regenval kan het water niet snel genoeg wegstromen.

Wat gebeurt er met de bagger?

Gedroogde bagger is een nuttige grondstof om land op te hogen of te verbeteren. De bagger moet dan wel voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor dit hergebruik. Daarom is de kwaliteit van de bagger in alle watergangen onderzocht.  Bagger die aan de eisen voldoet, kan op gemeentelijke grond of daarbuiten worden toegepast of wordt afgevoerd. Vervuilde bagger zal altijd worden afgevoerd.

Wat kan ik doen als ik overlast ondervind van de werkzaamheden?

De werkzaamheden kunnen tot enige overlast leiden, zowel op het water als op de wegen. Indien u overlast ondervindt van de werkzaamheden, vragen wij u contact op te nemen met ANS Baggermanagement, bereikbaar op telefoonnummer: 020-7670131.

Lees meer over

waterbeheer