Baggeren in Albrandswaard, Hoogvliet en Pernis

20 september 2017 Deze week is aannemer GKB Realisatie uit Barendrecht begonnen met baggerwerkzaamheden in Hoogvliet. In oktober volgt Albrandswaard en in november is Pernis aan de beurt. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van waterschap Hollandse Delta en zijn naar verwachting in december 2017 gereed.
© Hollandse Delta/Arco van de Ree

Baggeren is nodig. Afgevallen bladeren, aangevoerd slib en afkalvende oevers zorgen voor een aangroei van de bagger van ongeveer één centimeter per jaar. Als we dat laten liggen, slibben de sloten dicht en wordt de aan- en afvoer van water belemmerd. Bij droogte kunnen ondiepe sloten gaan stinken. Bij zware regenval kan het water niet snel genoeg wegstromen.

Wat gebeurt er met de bagger?

Gedroogde bagger is een nuttige grondstof om land op te hogen of te verbeteren. De bagger moet dan wel voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor dit hergebruik. Daarom is de kwaliteit van de bagger in alle watergangen onderzocht.  Bagger die aan de eisen voldoet, kan op gemeentelijke grond of daarbuiten worden toegepast of wordt afgevoerd. Vervuilde bagger zal altijd worden afgevoerd.

Vragen?

De werkzaamheden kunnen tot enige overlast leiden, zowel op het water als op de wegen. Indien u overlast ondervindt van de werkzaamheden of inhoudelijke vragen over de uitvoering heeft, kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de aannemer, bereikbaar via het telefoonnummer  0180-642 929.

Voor algemene vragen over baggeren en het beleid van het waterschap kunt u contact opnemen met het waterschapsloket via het telefoonnummer 0900-2005005 (lokaal tarief) of per mail naar 2005005@wshd.nl

 

Lees meer over

waterbeheer