Verwijderen spookbootjes en oude trailers

11 mei 2017 Langs het Havenkanaal in Goedereede liggen verschillende oude bootjes, verroeste boottrailers en andere spullen die er niet thuis horen. Waterschap Hollandse Delta kan door alle obstakels geen onderhoud verrichten langs het kanaal. Daarom onderneemt het waterschap actie. In samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee en de buurtvereniging gaat het de situatie verbeteren.
Havenkanaal, Goedereede | © Hollandse Delta

Bij elk object is een oproep geplaatst voor de eigenaar / rechthebbende om zich te melden bij het waterschap. Na 22 juni 2017 verwijdert Hollandse Delta alle objecten die nog langs het Havenkanaal liggen. Ze blijven drie maanden in opslag bij het waterschap. Dat kan op grond van de Keur van Hollandse Delta (artikel 3.2) en de Algemene wet bestuursrecht (artikel 5:29).

Eigenaren of belanghebbenden hebben vervolgens tot 12 september 2017 de gelegenheid om hun spullen op te halen. Zij moeten echter wel de verwijderings- en bewaringskosten vergoeden aan het waterschap. Daarnaast moeten zij kunnen aantonen dat zij eigenaar zijn van de betreffende objecten. Na 12 september 2017 vernietigt het waterschap de niet opgehaalde objecten.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het waterschapsloket, telefoon: 0900 – 2005005 (lokaal tarief) of e-mail: 2005005@wshd.nl