Hollandse Delta controleert onderhoud sloten en singels

27 december 2016 Het waterschap heeft een controle uitgevoerd op het gewoon onderhoud (maaiwerk) van sloten en singels. In december zijn ruim 15.500 sloten gecontroleerd.
© Hollandse Delta

Uit de controle blijkt dat ruim 1000 sloten nog niet of onvoldoende zijn uitgemaaid. Dit resultaat is iets beter dan voorgaande jaren. Wellicht heeft het relatief droge weer hier een rol in gespeeld.

De eigenaren ontvangen in de eerste week van januari 2017 een brief van Hollandse Delta. Zij krijgen tot 27 januari 2017 de gelegenheid het onderhoud alsnog uit te voeren. Daarna volgt een tweede controle.  

Vanaf 2 januari 2017 start het waterschap de controle op de uitvoering van het baggerwerk (buitengewoon onderhoud).

Lees meer over

waterbeheer