Gemaal De Hooge Nesse draait op eigen kracht

29 december 2016 De renovatie van gemaal De Hooge Nesse in Zwijndrecht is klaar. De noodpompen zijn weg en het gemaal draait weer op eigen kracht.
© Hollandse Delta/Arco van de Ree

Renovatie

De laatste maanden heeft waterschap Hollandse Delta hard gewerkt aan de renovatie van gemaal de Hooge Nesse. Op 28 april 2014 heeft het  gemaal te kampen gehad met brand. Door tijdelijke maatregelen kon een van de twee pompen in het gemaal weer in bedrijf worden genomen. De tweede pomp was zodanig beschadigd dat zijn werk moest worden opgevangen door een tijdelijke noodbemaling. Het herstel van het gemaal is gecombineerd met groot onderhoud en leidde uiteindelijk ook tot een verhoging van de capaciteit van de pompinstallaties.

Wat doet de Hooge Nesse?

Gemaal De Hooge Nesse is het belangrijkste gemaal van het bemalingsgebied Zwijndrechtse Waard met een oppervlak van 3017 ha.
Het gemaal slaat uit op de Oude Maas. De Oude Maas is een getijderivier waarbij het waterpeil normaal per etmaal varieert tussen NAP+0,00m en NAP+1,00m.
Het bestaande gemaal heeft twee elektrisch aangedreven gemaalpompen. In het gemaal staat een dieselgenerator die dient als noodstroomaggregaat (NSA) waarbij één pomp kon worden aangedreven.

Lees meer over

waterbeheer