Noodpompen nodig door dreigend tekort aan water in Flakkee

13 september 2016 Waterschap Hollandse Delta heeft woensdag 7 september besloten om noodpompen in te zetten om het gebied Oostflakkee ten zuiden van de N59 te voorzien van zoet water uit het Haringvliet.
Tractorpomp | © Hollandse Delta/Harry Terhoeve

Update 13 September

Uit voorzorg nog extra pomp geplaatst op Goeree-Overflakkee. Waterschap Hollandse Delta heeft ten westen van Oude-Tonge uit voorzorg nog een extra noodpomp geplaatst. Dit vanwege het aanhoudende warme en droge weer.

Deze tractorpomp zorgt ervoor dat het waterschap voldoende water kan inlaten in de Polder Zuiderland. Hierdoor blijft het water op peil en blijft er voldoende zuurstof in het water voor vissen en waterdieren.

7 september

Deze maatregelen neemt het waterschap omdat het water in het Volkerak Zoommeer vol blauwalgen zit. Dit water kan dus niet ingelaten worden. Dit betekent dat de peilen in de sloten in dit gebied langzaam zakken. Tegelijkertijd wordt er vanwege de droge periode en het warme weer wel water onttrokken om gewassen te beregenen.

Om een tekort aan water in de sloot te voorkomen plaats het waterschap donderdagmorgen noodpompen.

Meldplicht beregeningen

Gezien de aanhoudende droge en warme periode roept het waterschap agrariërs op om zuinig om te gaan met het slootwater en zich te houden aan de meldplicht voor beregeningen. Deze meldplicht geldt voor alle eilanden in het beheergebied. Maar is nu extra belangrijk voor het zuidelijk deel van Goeree-Overflakkee.

  • Onttrekking van 20 tot 300 m3/h (0,33-5 m3/min) moet u uiterlijk 24 uur voor aanvang van de onttrekking via het Waterschapsloket melden(tel. 0900-2005005 of e-mail 2005005@wshd.nl).
  • Voor grotere onttrekkingen is een vergunning nodig.

Meer informatie vindt u hier: http://www.wshd.nl/common/agrariers/regels-voor-beregenen-en-het-onttrekken-van-water-uit-watergangen.html

Het waterschap zal extra controleren in het gebied Oostflakkee ten zuiden van de N59. Mocht het waterschap de waterpeilen in de sloten niet op niveau kunnen houden, dan behoort het instellen van een beregeningsverbod tot de mogelijkheden. Het waterschap hoopt op medewerking van de inwoners en agrariërs in het gebied zodat een dergelijk verbod niet nodig is.