Nieuws

Hieronder staan onze nieuwsberichten.

Huis-aan-huis-bladen

Het waterschap publiceert een keer per maand een informatiepagina in de huis-aan-huis-bladen met achtergrondinformatie over het waterschapswerk.

Resultaten 71 - 80 van 388

Waterschappen gaan door met ontwikkeling bioplastics

gepubliceerd op: 11-01-2019

 | 

Nieuws

Vijf waterschappen hebben een financiƫle bijdrage toegezegd aan een demo-installatie voor de productie van een volledig afbreekbaar bioplastics uit afvalwater. Deze installatie moet in 2021 draaien. De waterschappen leveren hiermee een bijdrage aan de...

Hollandse Delta sluit uit voorzorg keersluizen en fietspaden

gepubliceerd op: 08-01-2019

 | 

Nieuws

Vanmiddag om 16.20 uur wordt bij Hoek van Holland een waterstand van 2.40 NAP verwacht. Waterschap Hollandse Delta kijkt naar het effect van dit hoog water op de waterpeilen in de Nieuwe Maas (Rotterdam), Oude Maas (Goidschalkoord en Dordrecht), Spui,...

Collegebesluiten 11 december 2018

gepubliceerd op: 19-12-2018

 | 

Nieuws

Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. D&H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap, de voorbereiding van alles wat aan de Verenigde Vergadering (VV) ter overweging...

Alle afvalwaterakkoorden alvast uniform

gepubliceerd op: 13-12-2018

 | 

Nieuws

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard hebben, vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling, alvast de afspraken uniform gemaakt met waterschap Hollandse Delta over de overname van afvalwater. Vandaag, donderdag 13 december, sluiten Hollandse Delta en...

Maatregelen ingezet vanwege waarschuwing hoog water

gepubliceerd op: 09-12-2018

 | 

Nieuws

Vanmorgen is een waarschuwing (code geel) afgegeven voor hoogwater bij Hoek van Holland. Om 15:40 uur wordt daar een peil van NAP +2,30 meter verwacht. Bij voorspelling van hoog water kijkt waterschap Hollandse Delta vervolgens naar de effecten op een...

Wegwerkzaamheden Oostmolendijk Ridderkerk

gepubliceerd op: 07-12-2018

 | 

Nieuws

Op maandag 10 december starten asfaltreparaties op de Oostmolendijk in Ridderkerk, tussen de Oudelande en Het Nieuwe Veer. Ook worden er scheuren in het asfalt gevuld.

Collegebesluiten 27 november 2018

gepubliceerd op: 07-12-2018

 | 

Nieuws

Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. D&H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap, de voorbereiding van alles wat aan de Verenigde Vergadering (VV) ter overweging...

Nieuwe duikers op Voorne-Putten en Hoeksche Waard

gepubliceerd op: 07-12-2018

 | 

Nieuws

De afgelopen tijd heeft het waterschap op vier plaatsen op Voorne-Putten de bestaande bruggen vervangen door duikers. Half oktober is het laatste kunstwerk ter hoogte van t-splitsing Dwarsweg/Nieuwendijk vervangen, deze ligt in de Hoeksche Waard. Met...

Besluiten Verenigde Vergadering (VV) 29 november 2018

gepubliceerd op: 03-12-2018

 | 

Nieuws

In de vergadering van de VV zijn op 29 november de volgende besluiten genomen:

Waterschapsbelasting verhoogd met 3,69 procent

gepubliceerd op: 03-12-2018

 | 

Nieuws

Op 29 november heeft het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta, de Verenigde Vergadering, ingestemd met de begroting 2019. Ook werd het tarief van de waterschapsbelasting in 2019 vastgesteld.