Nieuws

Hieronder staan onze nieuwsberichten.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogteĀ van het waterschapsnieuws via onze wekelijkse nieuwsbrief:

Huis-aan-huis-bladen

Daarnaast publiceert het waterschap een keer per maand een informatiepagina in de huis-aan-huis-bladen met achtergrondinformatie over het waterschapswerk.

Resultaten 11 - 20 van 728

Renovatie gemaal Land van Poortugaal voltooid

gepubliceerd op: 22-11-2018

 | 

Nieuws

Het gemaal Land van Poortugaal heeft een nieuwe elektrische motor gekregen. Ook is de elektrotechnische installatie en besturing vervangen.

Overheden investeren 600 miljoen in klimaatbestendig Nederland

gepubliceerd op: 20-11-2018

 | 

Nieuws

Op 20 november tekenen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden de schouders onder een klimaatbestendige inrichting van Nederland door samen 600 miljoen...

Start werkzaamheden Molendijk-Steegjesdijk in Piershil

gepubliceerd op: 15-11-2018

 | 

Nieuws

In de nacht van 14 en 15 november brengt waterschap Hollandse Delta verkeersremmende en veiligheidsvergrotende maatregelen aan op de Molendijk en Steegjesdijk in Piershil. Daarvoor sluiten we de weg af. Omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven....

Fietsers in het zonnetje gezet!

gepubliceerd op: 13-11-2018

 | 

Nieuws

Fietsers zijn in het verkeer erg kwetsbaar. Om fietsers op de wegen van waterschap Hollandse Delta zichtbaarder te maken, deelde heemraad Piet Robijn tijdens de ochtendspits vandaag in Ridderkerk en op donderdag 22 november in Goeree-Overflakkee fietslampjes...

Overgang naar winterpeil

gepubliceerd op: 30-10-2018

 | 

Nieuws

Vanaf deze week wordt het waterpeil in de sloten naar winterpeil gebracht. Het winterpeil is lager dan het zomerpeil. Het verlagen van het water naar winterpeil neemt ongeveer twee weken in beslag.

Start vervanging beschoeiing uitstroom rwzi Goedereede

gepubliceerd op: 29-10-2018

 | 

Nieuws

De beschoeiing van de uitstroom (effluent) van de rioolwaterzuivering Goedereede is dusdanig versleten dat vervanging noodzakelijk is.

Werkzaamheden Molendijk/Steegjesdijk in Piershil

gepubliceerd op: 26-10-2018

 | 

Nieuws

Als de weersomstandigheden het toelaten start waterschap Hollandse Delta op 14 november 2018 met het aanbrengen van verkeersremmende en veiligheidsvergrotende maatregelen op de Molendijk en Steegjesdijk in Piershil. Deze werkzaamheden hangen nauw samen...

Hollandse Delta houdt waterstand scherp in de gaten

gepubliceerd op: 25-10-2018

 | 

Nieuws

De waterstand op de grote rivieren is op dit moment laag. Waterschap Hollandse Delta is daarom extra alert om de watervoorziening in het werkgebied op peil te houden.

Twee nieuwe jeugdbestuurders voor waterschap Hollandse Delta

gepubliceerd op: 25-10-2018

 | 

Nieuws

Vanaf dit schooljaar vertegenwoordigen 2 nieuwe jeugdbestuurders waterschap Hollandse Delta, namelijk Mick de Kruijff (16 jaar, uit Ridderkerk) en Judith Meurs (15 jaar, uit Barendrecht). Hun eerste klus was voorlichting geven en vloggen tijdens de Havendagen...

Start vervanging stuw nabij Valweg in Oostvoorne

gepubliceerd op: 22-10-2018

 | 

Nieuws

De stuw aan de Valweg is dusdanig verouderd dat vervanging noodzakelijk is. Daarnaast moet de stuw geautomatiseerd worden om te voorkomen dat de Valweg en Hoefweg bij extreme regenval overstromen.