Nieuws

Hieronder staan onze nieuwsberichten.

Huis-aan-huis-bladen

Het waterschap publiceert een keer per maand een informatiepagina in de huis-aan-huis-bladen met achtergrondinformatie over het waterschapswerk.

Resultaten 91 - 100 van 388

Werkzaamheden Molendijk/Steegjesdijk in Piershil

gepubliceerd op: 26-10-2018

 | 

Nieuws

Als de weersomstandigheden het toelaten start waterschap Hollandse Delta op 14 november 2018 met het aanbrengen van verkeersremmende en veiligheidsvergrotende maatregelen op de Molendijk en Steegjesdijk in Piershil. Deze werkzaamheden hangen nauw samen...

Hollandse Delta houdt waterstand scherp in de gaten

gepubliceerd op: 25-10-2018

 | 

Nieuws

De waterstand op de grote rivieren is op dit moment laag. Waterschap Hollandse Delta is daarom extra alert om de watervoorziening in het werkgebied op peil te houden.

Twee nieuwe jeugdbestuurders voor waterschap Hollandse Delta

gepubliceerd op: 25-10-2018

 | 

Nieuws

Vanaf dit schooljaar vertegenwoordigen 2 nieuwe jeugdbestuurders waterschap Hollandse Delta, namelijk Mick de Kruijff (16 jaar, uit Ridderkerk) en Judith Meurs (15 jaar, uit Barendrecht). Hun eerste klus was voorlichting geven en vloggen tijdens de Havendagen...

Start vervanging stuw nabij Valweg in Oostvoorne

gepubliceerd op: 22-10-2018

 | 

Nieuws

De stuw aan de Valweg is dusdanig verouderd dat vervanging noodzakelijk is. Daarnaast moet de stuw geautomatiseerd worden om te voorkomen dat de Valweg en Hoefweg bij extreme regenval overstromen.

Zonder ondergrond geen bovenwereld

gepubliceerd op: 17-10-2018

 | 

Nieuws

In november organiseert de gemeente Rotterdam voor de vijfde keer de Maand van de Onderwereld. Deskundigen vertellen deze maand tijdens veel unieke (gratis) activiteiten over de ondergrond en de ondergrondse uitdagingen waarvoor de stad staat. Iedereen...

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Duurzaam GWW

gepubliceerd op: 10-10-2018

 | 

Nieuws

Bij de uitvoer van onze taken houden we behoeften en vragen in de samenleving goed in de gaten. Ook volgen we belangrijke technische en innovatieve ontwikkelingen in ons werkgebied. Om deze redenen houden we rekening met de invloed en consequenties van...

Klimaatbestendig bouwen wordt de nieuwe norm in Zuid-Holland

gepubliceerd op: 05-10-2018

 | 

Nieuws

Heemraad Lies Struik van waterschap Hollandse Delta tekent samen met 35 Zuid-Hollandse partijen het convenant ‘Klimaatadaptief Bouwen’. In het convenant is afgesproken dat nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland vanaf 4 oktober zoveel mogelijk klimaatadaptief...

Inloopbijeenkomst ontwikkelplan Bernisse

gepubliceerd op: 04-10-2018

 | 

Nieuws

Voor de zomer organiseerde waterschap Hollandse Delta een tweetal sessies over de inrichting van de oevers van de Bernisse. Tijdens deze bijeenkomsten hebben omwonenden, betrokkenen en andere geïnteresseerden kunnen meedenken over hoe het gebied rond...

Gemaal Putten is het pronkstuk van het eiland

gepubliceerd op: 03-10-2018

 | 

Nieuws

“Dit is het eerste nieuwe hoofdgemaal in het bestaan van Hollandse Delta,” zei heemraad waterhuishouding Struik bij de opening van gemaal Putten. “Daarmee hebben we een toekomstbestendig en robuuste waterafvoer voor bijna geheel Putten gerealiseerd....

6 oktober: allemaal naar het gemaal

gepubliceerd op: 01-10-2018

 | 

Nieuws

Deze week nemen we aan de Schuddebeursdijk in Hekelingen een nieuw gemaal in gebruik. Dit gemaal is belangrijk voor de waterhuishouding op het eiland Putten. Zaterdag 6 oktober is er open dag.