Nieuws

Hieronder staan onze nieuwsberichten.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogteĀ van het waterschapsnieuws via onze wekelijkse nieuwsbrief:

Huis-aan-huis-bladen

Daarnaast publiceert het waterschap een keer per maand een informatiepagina in de huis-aan-huis-bladen met achtergrondinformatie over het waterschapswerk.

Resultaten 1 - 10 van 149

Maatregelen ingezet vanwege waarschuwing hoog water

gepubliceerd op: 09-12-2018

 | 

Nieuws

Vanmorgen is een waarschuwing (code geel) afgegeven voor hoogwater bij Hoek van Holland. Om 15:40 uur wordt daar een peil van NAP +2,30 meter verwacht. Bij voorspelling van hoog water kijkt waterschap Hollandse Delta vervolgens naar de effecten op een...

Wegwerkzaamheden Oostmolendijk Ridderkerk

gepubliceerd op: 07-12-2018

 | 

Nieuws

Op maandag 10 december starten asfaltreparaties op de Oostmolendijk in Ridderkerk, tussen de Oudelande en Het Nieuwe Veer. Ook worden er scheuren in het asfalt gevuld.

Collegebesluiten 27 november 2018

gepubliceerd op: 07-12-2018

 | 

Nieuws

Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. D&H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap, de voorbereiding van alles wat aan de Verenigde Vergadering (VV) ter overweging...

Nieuwe duikers op Voorne-Putten en Hoeksche Waard

gepubliceerd op: 07-12-2018

 | 

Nieuws

De afgelopen tijd heeft het waterschap op vier plaatsen op Voorne-Putten de bestaande bruggen vervangen door duikers. Half oktober is het laatste kunstwerk ter hoogte van t-splitsing Dwarsweg/Nieuwendijk vervangen, deze ligt in de Hoeksche Waard. Met...

Besluiten Verenigde Vergadering (VV) 29 november 2018

gepubliceerd op: 03-12-2018

 | 

Nieuws

In de vergadering van de VV zijn op 29 november de volgende besluiten genomen:

Waterschapsbelasting verhoogd met 3,69 procent

gepubliceerd op: 03-12-2018

 | 

Nieuws

Op 29 november heeft het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta, de Verenigde Vergadering, ingestemd met de begroting 2019. Ook werd het tarief van de waterschapsbelasting in 2019 vastgesteld.

Grote schoonmaak in rioolwaterzuivering Hoogvliet

gepubliceerd op: 03-12-2018

 | 

Nieuws

Waterschap houdt controle op onderhoud sloten en singels

gepubliceerd op: 30-11-2018

 | 

Nieuws

Vanaf 1 december 2018 voeren wij weer de controle uit of het jaarlijkse (maai)onderhoud aan sloten en singels goed is uitgevoerd.

Hollandse Delta vangt muskusratten op Voorne-Putten

gepubliceerd op: 29-11-2018

 | 

Nieuws

De komende weken zijn waterschappers actief in de polders bij Hekelingen. Zij speuren in bootjes en met quads naar muskusratten. Het vangen van muskusratten is noodzakelijk om graafschade aan dijken en kades en ook oevers te voorkomen.

Aandacht voor peil en waterkwaliteit Bernisse en Brielse Meer

gepubliceerd op: 28-11-2018

 | 

Nieuws

De extreem lage rivierafvoer en de lage waterstand zorgen ervoor dat het inlaten van zoet water een behoorlijke inspanning vraagt van waterschap Hollandse Delta. Het waterschap werkt momenteel hard aan de balans van het op peil houden van het Brielse...