Nieuws

Hieronder staan onze nieuwsberichten.

Huis-aan-huis-bladen

Het waterschap publiceert een keer per maand een informatiepagina in de huis-aan-huis-bladen met achtergrondinformatie over het waterschapswerk.

Resultaten 1 - 10 van 200

Bestuursvergaderingen januari 2016

gepubliceerd op: 29-12-2015

 | 

Nieuws

In januari 2016 komt de Verenigde Vergadering twee keer bijeen. Er is een gecombineerde commissievergadering.

4 miljoen oliebollenbakkers doen het goed!

gepubliceerd op: 29-12-2015

 | 

Nieuws

Ook dit jaar staat Nederland rond de jaarwisseling weer massaal in de keuken om oliebollen te bakken. Het vetafval van oliebollenbakkers en andere vetresten kunnen voor verstoppingen zorgen in het riool.

Waterbeheer en wateropgave bijna op orde

gepubliceerd op: 28-12-2015

 | 

Nieuws

In totaal beheert Hollandse Delta 7.200 km water. Dit is drieënhalf keer de afstand van Rotterdam naar het zuidelijkste puntje van Spanje. Door goed waterbeheer kunnen inwoners veilig wonen, leven en werken op de Zuid-Hollandse Eilanden.

Ruim 80% van de dijken scoort voldoende

gepubliceerd op: 23-12-2015

 | 

Nieuws

Eén van de taken van het waterschap is het beheren en onderhouden van dijken, duinen en kades. Door dit goed te doen, kunnen inwoners achter de dijk veilig leven, wonen en werken.

Waterschap tevreden over slootonderhoud

gepubliceerd op: 22-12-2015

 | 

Nieuws

Elk jaar controleert het waterschap of de ruim 15.000 sloten en singels goed zijn schoongemaakt. Dat blijkt uit de controle die Hollandse Delta in december heeft uitgevoerd.

Vastgoedbeleid 2016

gepubliceerd op: 21-12-2015

 | 

Nieuws

Hoe het gebruik van de eigendommen van waterschap Hollandse Delta is vastgelegd, staat in het vastgoedbeleid van het waterschap. Wij hebben dit beleid dat in 2013 is opgesteld onlangs geactualiseerd. Het Vastgoedbeleid 2016 treedt per 1 januari 2016...

Zeehondjes kijken in Stellendam

gepubliceerd op: 21-12-2015

 | 

Nieuws

In Stellendam is vorige week A Seal Zeehondenopvang en Expo geopend. Zieke en verzwakte zeehonden worden er verzorgd en kunnen er aansterken. Ook is er een permanente expositie ingericht waar de partners van A Seal hun verhaal vertellen over de rol die...

Baggeren bijna klaar

gepubliceerd op: 18-12-2015

 | 

Nieuws

Het afgelopen jaar hebben aannemers de sloten en singels voor het waterschap gebaggerd

Collegebesluiten 15 december 2015

gepubliceerd op: 17-12-2015

 | 

Nieuws

Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. D&H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap, de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering (VV) ter overweging...

Waterschap vervangt historische schuif

gepubliceerd op: 17-12-2015

 | 

Nieuws

Hollandse Delta is bijna klaar met het vervangen van 39 stuwen en schuiven in het werkgebied. De schuif in Brielle is een van de laatste.