Bekendmakingen

Net als gemeenten en provincies, maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning, een verkeersbesluit of een aankondiging van een openbare vergadering van het bestuur. Waterschap Hollandse Delta maakt zijn besluiten en mededelingen vanaf 2013 elektronisch bekend. Dit betekent dat bekendmakingen worden gepubliceerd in een elektronisch waterschapsblad via de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).  De bekendmakingen worden gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Abonneren op bekendmakingen

Met de Over uw buurt service kunt u voortaan bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail of app.

Ter inzagelegging

Bezwaar maken 

Beroep aantekenen

Zienswijze indienen 

 

Zoeken in bekendmakingen

Gepubliceerd na
Gepubliceerd voor
Resultaten 61 - 70 van 3941

Sorteer op

Het verbreden van een hoofdwatergang aan de Laan van Walburg te Zwijndrecht ter compensatie van toename aan verhard oppervlak

publicatiedatum: 21-1-2019

 | 

bekendmaking

Het verlengen van de uitvoeringstermijn van de vergunning D00367 61 door de wijzigingsvergunning D0042907 onttrekken van grondwater voor nieuwbouwwerkzaamheden op de locatie Botlekweg 121 te Rotterdam

publicatiedatum: 18-1-2019

 | 

bekendmaking

Het uitbreiden van het bestaande bedrijfspand gelegen aan de Meester Snijderweg 55 te Stellendam

publicatiedatum: 17-1-2019

 | 

bekendmaking

De realisatie van een bedrijfspand nabij Blindeweg 17 te Rotterdam in het stormseizoen

publicatiedatum: 17-1-2019

 | 

bekendmaking

Wijziging D0042180, betreft het leggen en verwijderen van midden-en laagspanningskabels en het ombouwen van het transformatorstation.

publicatiedatum: 17-1-2019

 | 

bekendmaking

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden aan watergangen in het nieuwbouw project “Molenpolder Oude Tonge” nabij de Molenweg te Oude Tonge’

publicatiedatum: 17-1-2019

 | 

bekendmaking

Verenigde Vergadering 31 januari 2019

publicatiedatum: 17-1-2019

 | 

bekendmaking

Het vervangen van een brug aan de Zomerdijk te Heinenoord, met Rijksdriehoekscoördinaten 91.785:427.062.

publicatiedatum: 17-1-2019

 | 

bekendmaking

Voor het aanleggen van een hoofdleiding en plaatsen brandkraan ter plaatse van Onderdijkserijweg nummer 248 te Zwijndrecht

publicatiedatum: 17-1-2019

 | 

bekendmaking

De aanleg van 3 huisaansluitingen voor water van Maashaven 100-102 te Rotterdam

publicatiedatum: 16-1-2019

 | 

bekendmaking