Bekendmakingen

Net als gemeenten en provincies, maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning, een verkeersbesluit of een aankondiging van een openbare vergadering van het bestuur. Waterschap Hollandse Delta maakt zijn besluiten en mededelingen vanaf 2013 elektronisch bekend. Dit betekent dat bekendmakingen worden gepubliceerd in een elektronisch waterschapsblad via de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).  De bekendmakingen worden gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Abonneren op bekendmakingen

Met de Over uw buurt service kunt u voortaan bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail of app.

Ter inzagelegging

Bezwaar maken 

Beroep aantekenen

Zienswijze indienen 

 

Zoeken in bekendmakingen

Gepubliceerd na
Gepubliceerd voor
Resultaten 41 - 50 van 3839

Sorteer op

Verenigde Vergadering 29 november 2018

publicatiedatum: 16-11-2018

 | 

bekendmaking

Het leggen van een glasvezelkabel (meer dan 200 m lang) en het plaatsen van een handhole en buiskoppeling bij Pruimendijk 137 tot Damweg te Ridderkerk, zonder mantelbuizen

publicatiedatum: 15-11-2018

 | 

bekendmaking

Het aanpassen van een bestaande inrit tegenover Westdijk 80 te Mijnsheerenland

publicatiedatum: 15-11-2018

 | 

bekendmaking

De op 31 augustus 2016 verleende vergunning met nummer D0033041 te wijzigen

publicatiedatum: 15-11-2018

 | 

bekendmaking

Het realiseren van een uitkijkpunt aan het A.J. Bootpad in Rockanje

publicatiedatum: 15-11-2018

 | 

bekendmaking

Het wijzigen van de uitvoeringstermijn van de op 9 november 2016 verleende watervergunning met nummer D0035088. Daarnaast betreft de wijziging een aangepaste waterbalans.

publicatiedatum: 14-11-2018

 | 

bekendmaking

Het verplaatsen van en aanleggen van een uitweg met dam en duiker nabij Bollaarsdijk 17 en 17a te Brielle

publicatiedatum: 14-11-2018

 | 

bekendmaking

Het aanleggen en verwijderen van een middenspanningskabel(MS) nabij Brielse Meeroever 2 te Oostvoorne

publicatiedatum: 14-11-2018

 | 

bekendmaking

Het aanbrengen van verharding en diverse werkzaamheden voor het woonrijp maken van de Haven te Spijkenisse

publicatiedatum: 14-11-2018

 | 

bekendmaking

Het verlengen van de realisatieperiode met drie jaar van watervergunning D0031357 voor het verwijderen van een stuw en gemaal, het plaatsen van een automatische stuw en het vergraven van oppervlaktewater nabij de Kilweg te Barendrecht

publicatiedatum: 14-11-2018

 | 

bekendmaking