Bekendmakingen

Net als gemeenten en provincies, maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning, een verkeersbesluit of een aankondiging van een openbare vergadering van het bestuur. Waterschap Hollandse Delta maakt zijn besluiten en mededelingen vanaf 2013 elektronisch bekend. Dit betekent dat bekendmakingen worden gepubliceerd in een elektronisch waterschapsblad via de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).  De bekendmakingen worden gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Abonneren op bekendmakingen

Met de Over uw buurt service kunt u voortaan bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail of app.

Ter inzagelegging

Bezwaar maken 

Beroep aantekenen

Zienswijze indienen 

 

Zoeken in bekendmakingen

Gepubliceerd na
Gepubliceerd voor
Resultaten 31 - 40 van 4015

Sorteer op

Het uitbreiden van het glasvezelnetwerk ten behoeve van een klantaansluiting op locatie Ringdijk 378 te Ridderkerk

publicatiedatum: 26-3-2019

 | 

bekendmaking

De vervanging van een infrastructurele duiker ter hoogte van de Stougjesdijk 243/243a te Oud-Beijerland.

publicatiedatum: 26-3-2019

 | 

bekendmaking

Het verwijderen van bomen, het verleggen van watergangen en het aanleggen van voorbelasting voor de aanleg van een rotonde nabij Stationsweg 40 te Zuidland.

publicatiedatum: 26-3-2019

 | 

bekendmaking

Planologisch herinrichting nabij Veerweg 5 te Spijkenisse.

publicatiedatum: 26-3-2019

 | 

bekendmaking

Het graven van een proefsleuf nabij perceel Stadionweg 45B te Rotterdam ten behoeve van werkzaamheden aan een gasleiding in de omgeving van Hoendiep te Rotterdam

publicatiedatum: 26-3-2019

 | 

bekendmaking

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta maakt het volgende bekend:

publicatiedatum: 22-3-2019

 | 

bekendmaking

Het aanleggen van een nieuwe handhole en het uitbreiden van het glasvezelnetwerk tussen de Biesboschstraat en de Donaulaan te Spijkenisse

publicatiedatum: 21-3-2019

 | 

bekendmaking

Verenigde Vergadering 27 maart 2019

publicatiedatum: 19-3-2019

 | 

bekendmaking

Verenigde Vergadering 28 maart 2019

publicatiedatum: 19-3-2019

 | 

bekendmaking

Het stellen van maatwerkvoorschriften bij een melding in het kader van Besluit Lozen buiten inrichting, betreffende het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater D33456 door middel van een septictank met een inhoudt van 3 m3 met toepassing van een helofytenfilter ter plaatse van de Veerweg 57 te Zwijndrecht

publicatiedatum: 15-3-2019

 | 

bekendmaking