Bekendmakingen

Net als gemeenten en provincies, maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning, een verkeersbesluit of een aankondiging van een openbare vergadering van het bestuur. Waterschap Hollandse Delta maakt zijn besluiten en mededelingen vanaf 2013 elektronisch bekend. Dit betekent dat bekendmakingen worden gepubliceerd in een elektronisch waterschapsblad via de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).  De bekendmakingen worden gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Abonneren op bekendmakingen

Met de Over uw buurt service kunt u voortaan bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail of app.

Ter inzagelegging

Bezwaar maken 

Beroep aantekenen

Zienswijze indienen 

 

Zoeken in bekendmakingen

Gepubliceerd na
Gepubliceerd voor
Resultaten 21 - 30 van 4046

Sorteer op

HHet tijdelijk afdammen van een oppervlaktewaterlichaam en het leggen van een leiding (riool), Weststraat in Barendrecht

publicatiedatum: 12-7-2019

 | 

bekendmaking

Het aanpassen van het elektranetwerk nabij perceel Doklaan 40 en perceel Brielselaan 150A-150D te Rotterdam

publicatiedatum: 11-7-2019

 | 

bekendmaking

Tijdelijk plaatsen van een monsterkast voor het controleren van de waterkwaliteit langs de Groeneweg te Nieuwe-Tonge

publicatiedatum: 9-7-2019

 | 

bekendmaking

Herstelbesluit Windpark Westerse Polder nabij Numansdorp

publicatiedatum: 9-7-2019

 | 

bekendmaking

Het aanbrengen en hebben van een dam met duiker in een secundaire watergang ter hoogte van Schuringsedijk 136a Numansdorp

publicatiedatum: 9-7-2019

 | 

bekendmaking

Het dempen van een gedeelte oppervlaktewaterlichaam en het graven van een vijver aan de Achterstrijpseweg 10 in Rockanje

publicatiedatum: 9-7-2019

 | 

bekendmaking

Het in open ontgraving omleggen van MS kabels binnen de veiligheidszone van een primaire waterkering ter plaatse van Ringdijk 396 te Ridderkerk

publicatiedatum: 8-7-2019

 | 

bekendmaking

Het verwijderen van begroeiing, het vervangen van de riolering, het vervangen van de beschoeiing, het herstellen van de watergang en het plaatsen van een nooduitlaat nabij Charloisse Lagedijk 625 te Rotterdam

publicatiedatum: 8-7-2019

 | 

bekendmaking

Het tijdelijk dempen van een watergang nabij Driemanssteeweg 660 – 670 te Rotterdam

publicatiedatum: 5-7-2019

 | 

bekendmaking

Het aanleggen laag- en middenspanningkabels (LS -MS-kabels) en het plaatsen van een trafostation ter plaatsen van de Vissersdijk te Middelharnis

publicatiedatum: 5-7-2019

 | 

bekendmaking