Bekendmakingen

Net als gemeenten en provincies, maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben. Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning, een verkeersbesluit of een aankondiging van een openbare vergadering van het bestuur. Waterschap Hollandse Delta maakt zijn besluiten en mededelingen vanaf 2013 elektronisch bekend. Dit betekent dat bekendmakingen worden gepubliceerd in een elektronisch waterschapsblad via de Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP).  De bekendmakingen worden gepubliceerd via https://www.officielebekendmakingen.nl/

Abonneren op bekendmakingen

Met de Over uw buurt service kunt u voortaan bekendmakingen van het waterschap (en andere overheden) ontvangen via e-mail of app.

Ter inzagelegging

Bezwaar maken 

Beroep aantekenen

Zienswijze indienen 

 

Zoeken in bekendmakingen

Gepubliceerd na
Gepubliceerd voor
Resultaten 1 - 10 van 1760

Sorteer op

Het graven en dempen van oppervlaktewater in het kader van het bouwrijp maken van fase 3 en 4 van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard te Ridderkerk

publicatiedatum: 23-11-2015

 | 

bekendmaking

Het onttrekken van grondwater ten behoeve van de vervanging van de riolering aan de Kromme Hagen te Rotterdam

publicatiedatum: 23-11-2015

 | 

bekendmaking

Het maken van proefsleuven voor inspectie van een watertransportleiding nabij de Aaldijk en de Kerkhofsdijk te Hekelingen

publicatiedatum: 23-11-2015

 | 

bekendmaking

Het opnemen en afvoeren van de oude- en het leggen van een nieuwe coaxiale kabel in een gedeelte van de Oostmolendijk te Ridderkerk

publicatiedatum: 23-11-2015

 | 

bekendmaking

AQUON eerste begrotingswijziging 2016

publicatiedatum: 23-11-2015

 | 

bekendmaking

Het aanleggen van een uitstroomvoorziening voor hemel- en drainagewater aan de Tiengemetensingel in Rotterdam

publicatiedatum: 23-11-2015

 | 

bekendmaking

Het plaatsen van een toegangshek, het aanbrengen van een gronddoek en het planten van bomen aan de Kade 10 in Tinte

publicatiedatum: 17-11-2015

 | 

bekendmaking

Het leggen van een middenspanningskabel in een gedeelte van de Ravelijnstraat en de Koedijk te Hellevoetsluis

publicatiedatum: 17-11-2015

 | 

bekendmaking

Het verwijderen en leggen van een lagedruk gasleiding ter hoogte van Elementenweg 26 te Spijkenisse, gemeente Nissewaard

publicatiedatum: 17-11-2015

 | 

bekendmaking

Het plaatsen van een informatiebord langs Duinpad 3e blok te Ouddorp

publicatiedatum: 17-11-2015

 | 

bekendmaking