Veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 5 van 5
Is het waterschap ook verantwoordelijk voor drinkwater?  

Nee, de waterschappen zijn niet verantwoordelijk voor de productie van drinkwater. Hiervoor zorgen de drikwaterbedrijven. In het gebied van waterschap Hollandse Delta is Evides uw drinkwaterleverancier.

Waarom is waterbeheer nodig?  
Zonder waterbeheer zou Nederland voor een groot deel onbewoonbaar zijn. In feite zorgen waterschappen voor de fysieke bewoonbaarheid van Nederland. Meer dan vijftig procent van Nederland ligt bijvoorbeeld onder de zeespiegel. En ook zouden de grote rivieren delen van Nederland onder water zetten zonder gericht waterbeheer.
Wat houdt de vergoedingenregeling voor het ontvangen van bovenmatige hoeveelheden baggerspecie in?  

Voor het verspreiden van de baggerspecie die de normale hoeveelheden te boven gaat biedt het het waterschap een onkostenvergoeding aan. De kosten die de agrariër moet maken voor het verspreiden van (alleen) de baggerspecie die de normale hoeveelheid specie te boven gaat worden vergoed. Op de totale hoeveelheid vrijkomende baggerspecie wordt de normale hoeveelheid specie (in m3 per strekkende meter watergang) in minder gebracht. Het verschil hiertussen wordt vergoed.

Zie ook:

WSHD_2013_baggeren_op_de_schop (300 kB)

Wie zijn er bij het dijkversterkingsprogramma betrokken?  

Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland zijn nauw betrokken bij het dijkversterkingsprogramma. In de onderstaande tabellen kunt u zien welke rol beide organisaties bij alle dijkversterkingen hebben.

Rollen betrokken organisaties
 Organisatie  Rol
Waterschap Hollandse Delta initiatiefnemer dijkversterkingsprojecten
Rijkswaterstaat subsidieverlener dijkversterkingsprojecten
Provincie Zuid-Holland toezichthouder dijkversterkingsprojecten
Zijn meer overheidsorganisaties betrokken bij het waterbeheer?  

Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen, elk heeft zijn eigen taak. De uitoefening ervan gebeurt in nauwe samenwerking, omdat veel van de activiteiten die bij verschillende overheden zijn ondergebracht, nauw met elkaar samenhangen.