Veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 3 van 3
Ik heb een (muskus)rat gezien, waar kan ik dat melden?  
  1. Hollandse Delta bestrijdt bruine ratten. Deze dieren graven holen in en bij dijken en oeverkanten. Daarmee tasten zij de veiligheid van de dijken aan en beschadigen zij de oevers.

 

Muskus- en beverratten

De afdelingMuskusrattenbeheer van de samenwerkende waterschappen pakt de muskusrat en de beverrat aan.

 

Bruine ratten

Goeree- Overflakkee 

Bruine ratten kunt u melden bij het waterschapsloket via 0900-2005 005 of via het contactformulier

Hoeksche Waard

Bruine ratten kunt u melden bij de Regionale Afvalstoffendienst (RAD), telefoon: 0186 - 572586

Voor rattenmeldingen in de overige delen van het gebied, kunt u terecht bij uw eigen gemeente.

 

Regels voor de bestrijding van bruine ratten

Het waterschap bestrijdt namens de gemeente Goeree-Overflakkee bruine ratten bij particulieren op het eiland.

In principe is alleen bestrijding in gebouwen toegestaan. De eigenaar/gebruiker moet de buitenlocatie dusdanig schoonmaken en schoonhouden, dat de omgeving niet meer aantrekkelijk is voor ratten.

Dit houdt in dat er geen voedselbronnen en nestelgelegenheden aanwezig zijn. Vervolgens moet de eigenaar/gebruiker de bestrijding met klemmen uitvoeren.

 

Ik heb een vraag, idee of klacht, waar kan ik terecht?  

Waterschap Hollandse Delta ontvangt graag uw reactie. Wanneer u suggesties wilt doen of een klacht heeft dan kunt u terecht bij het Waterschapsloket. Dit kan telefonisch op 0900-2005005 of met het contactformulier.

Responsetijd

Het waterschapsloket bevestigt dat uw vraag ontvangen is en geeft uw vraag door aan de juiste ambtenaar binnen Hollandse Delta, zodat u het juiste inhoudelijke antwoord terug krijgt. Hollandse Delta streeft ernaar zo spoedig mogelijk antwoord te geven, waarbij twee weken het maximum is. Voor complexe vragen antwoordt Hollandse Delta binnen de wettelijke zes weken, maar dan ontvangt u alsnog in de eerste week een ontvangstbevestiging.

Spoedreactie

Is uw vraag of melding spoedeisend, dan zorgt het waterschapsloket voor een spoedreactie. Uw vraag of melding is spoedeisend wanneer:

  • Er een acuut gevaar bestaat voor de veiligheid of gezondheid van mensen, dieren of (water)planten.
  • Er mogelijkheid bestaat voor verspreiding.
  • Er een kans is dat bij langer wachten met de behandeling de verwachtte gevolgen groter worden. 
Waar kan ik dode eenden en andere dode watervogels melden?  

In de zomerperiode kunt u dode eenden en andere dode watervogels melden bij uw gemeente. Het kan zijn dat de vogels het slachtoffer zijn van botulisme. Ook vissen kunnen getroffen worden door deze bactierele infectie die tijdens warm weer tot ontwikkeling komt . In water waar botulisme heerst kunt u het beste geen honden laten zwemmen of kinderen laten spelen. De gemeente zorgt voor verwijdering van de kadavers.