Veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 5 van 9
Hoe vaak moet er worden gemaaid?  

In principe wordt het maaiwerk in het stedelijke gebied één keer per jaar uitgevoerd. Op sommige locaties wordt vaker gemaaid als dit nodig is voor de aan- en afvoer, ecologie of beleving van het water.

Hoe wordt het maaiwerk uitgevoerd?  

Het maaiwerk wordt vanaf de kant uitgevoerd met een maaikorf. Soms wordt het maaiwerk varend uitgevoerd, afhankelijk van de situatie. Indien de sloot niet bereikbaar is voor materieel wordt het maaiwerk handmatig uitgevoerd. De voorkeur van het waterschap gaat uit naar het machinaal onderhoud vanaf de kant, omdat dit de meest efficiënte vorm van onderhoud is.

Waar wordt het maaisel verwerkt?  

Het waterschap zorgt voor de afzet van maaisel dat vrijkomt bij percelen waar fysieke obstakels aanwezig zijn, die berging van maaisel in de weg staan. Het maaisel wordt dan op het vrijliggende perceel (aan de andere zijde van de watergang) geborgen. Bij fysieke obstakels aan beide zijden van de watergang wordt het maaisel afgevoerd naar een andere locatie of een verwerkingslocatie (bijv. composteerbedrijf).

Waarom moet er gemaaid worden?  

Het maaien van het profiel van de watergang (sloot of singel) is van belang voor het instandhouden van de aan- en afvoer functie van de watergang. Dit voorkomt wateroverlast. Daarnaast komt het maaionderhoud ten goede aan de kwaliteit van het water; als een watergang dichtgroeit kan er een gebrek aan zuurstof ontstaan wat nadelig is voor het dier- en plantleven in de watergang.
Incidenteel kan maaionderhoud nodig zijn voor het verwijderen van kroos, plaagsoorten of exoten. Ook wordt maaionderhoud soms uitgevoerd om zicht op het water te houden.
Exoten zijn soorten (water)planten die van nature niet in de watergang voor horen te komen.

Wanneer neemt het waterschap contact met mij op over het baggeren en maaien?  

Voor de start van de uitvoering wordt met u contact opgenomen. Afhankelijk van de gemeente waar u woont, verloopt het contact via he waterschap of de gemeente.