Veelgestelde vragen

Resultaten 1 - 5 van 26
Ga ik overlast hebben van het werk?  

Ja, u zult enige overlast hebben door het baggerwerk zoals bijvoorbeeld sporen of geluidsoverlast van de machines die gebruikt worden op uw perceel. Het waterschap doet er alles aan de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Geldt de overname van onderhoud ook voor de gemeentelijke watergangen (sloten en singels)?  

De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van deze watergangen. Wel kan het zo zijn dat het waterschap in samenwerking met de gemeente het onderhoud uitvoert.

Hoe bepaalt het waterschap de kwaliteit van het water en het slib?  
Hollandse Delta schakelt het waterschapslaboratorium Aquon in voor bemonstering van de slibkwaliteit.
Hoe vaak komt er iemand van het waterschap langs?  

Voor de uitvoering van het baggerwerk (1 maal in de 6 of 7 jaar) komt er één keer iemand langs voor het inmeten van de watergang (sloot of singel) en mogelijk één keer voor het nemen van slibmonsters. Daarna, circa een jaar later, volgt de uitvoering van het baggerwerk door een aannemer. Voor de uitvoering van het maaiwerk (wat jaarlijks gebeurt) is het niet noodzakelijk dat er voorbereidingen worden getroffen.

Hoe vaak moet er gebaggerd worden?  

Elke 6 (of 7 jaar op Voorne Putten) worden de watergangen ingemeten en wordt naar de slibdikte gekeken of het nodig is om te baggeren. Bij een geringe hoeveelheid slib in de watergang (sloten of singels) is het veelal niet nodig om baggerwerk uit te voeren. In dat geval wordt het baggerwerk een (6- of 7-jarige) cyclus later uitgevoerd. Het maaiwerk in de watergang (‘nat maaien') vindt jaarlijks plaats en wordt dan ook uitgevoerd door het waterschap.