Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied Cromstrijen Oost

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie Waterschap Hollandse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Hollandse Delta houdende het peil in het peilgebied Cromstrijen Oost
Citeertitel Peilbesluit Cromstrijen Oost
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen Peilbesluit Cromstrijen Oost Vigerende waterstaatkundige situatie Praktijk waterstaatkundige situatie Nieuwe waterstaatkundige situatie Maaiveldhoogten Drooglegging VV vaststellingsbesluit Cromstrijen Oost

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

De inwerkingtreding van de regeling is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84 Waterschapswet
 2. artikel 5.2 Waterwet
 3. Nota 'Peilbesluiten bij Waterschap Hollandse Delta 2013'
 4. Reglement van bestuur van het Waterschap Hollandse Delta
 5. artikel 4.2 Waterverordening Zuid-Holland
 6. artikel 4.3 Waterverordening Zuid-Holland
 7. artikel 4.4 Waterverordening Zuid-Holland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2015 nieuwe regeling

21-05-2015

Onbekend

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Cromstrijen Oost

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

 

op voordracht van het college van Dijkgraaf en Heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 21 mei 2015;

 

gelezen het advies van de commissie Water van 4-5-2015;

 

overwegende dat:

 

 • -

  Diverse peilbesluiten voor de Hoeksche Waard en voor het Eiland van Dordrecht herzien dienen te worden op basis van de Waterverordening Zuid-Holland;

 • -

  De ontwerppeilbesluiten Hoogezandse polder, Torensteepolder, Kuipersveer, Moerkerken, Munnikenland, St. Anthonypolder, Cromstrijen (oost en west) gelegen in de Hoeksche Waard en peilbesluit Eiland van Dordrecht Landelijk van 14 november 2014 tot 5 januari 2015 ter inzage hebben gelegen;

 • -

  Tijdens de ter inzageleggingsperiode geen zienswijzen op de ontwerppeilbesluiten kenbaar zijn gemaakt bij het waterschap.

   

Gelet op:

 • -

  artikel 84 Waterschapswet;

 • -

  artikel 5.2 van de Waterwet;

 • -

  de nota 'Peilbesluiten bij Waterschap Hollandse Delta 2013';

 • -

  het reglement van bestuur van het waterschap Hollandse Delta;

 • -

  artikel 4.2 tot en met 4.4 Waterverordening Zuid-Holland;

 

BESLUIT:

 • -

  De onderstaande vigerende peilbesluiten in te trekken:

  • -

   Hoogezandsepolder

  • -

   Torensteepolder

  • -

   Kuipersveer

  • -

   Moerkerken

  • -

   Munnikenland van Westmaas

  • -

   St. Anthonypolder

  • -

   Cromstrijen

  • -

   Johan Vis

  • -

   Noordbovenpolder

  • -

   Prinsenheuvel

  • -

   Staring

 • -

  De onderstaande peilbesluiten na advisering van de Commissie Water vast te stellen:

  • -

   Hoogezandsepolder

  • -

   Torensteepolder

  • -

   Kuipersveer

  • -

   Moerkerken

  • -

   Munnikenland

  • -

   St. Anthonypolder

  • -

   Cromstrijen West

  • -

   Cromstrijen Oost

  • -

   Eiland van Dordrecht Landelijk

 • -

  De in de onderstaande tabel weergegeven peilen behorende bij de genoemde peilbesluiten vast te stellen.

Ridderkerk, 21 mei 2015

De Verenigde Vergadering voornoemd,

secretaris-directeur, dijkgraaf,

drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

Bijlage 1 Peilbesluit Cromstrijen Oost

 

Peilbesluit Cromstrijen Oost

 

Bijlage 2 Vigerende waterstaatkundige situatie

Vigerende waterstaatkundige situatie

Bijlage 3 Praktijk waterstaatkundige situatie

Praktijk waterstaatkundige situatie

Bijlage 4 Nieuwe waterstaatkundige situatie

Nieuwe waterstaatkundige situatie

Bijlage 5 Maaiveldhoogten

Maaiveldhoogten

Bijlage 6 Drooglegging

Drooglegging

Bijlage 7 VV vaststellingsbesluit Cromstrijen Oost

 

VV vaststellingsbesluit Cromstrijen Oost