Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Besluit van de Verenigde Vergadering van het waterschap De Brielse Dijkring houdende het peil in het peilgebied Oostvoornse Meer en Restgebieden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie Waterschap Hollandse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit van de Verenigde Vergadering van het waterschap De Brielse Dijkring houdende het peil in het peilgebied Oostvoornse Meer en Restgebieden
Citeertitel Peilbesluit Oostvoornse Meer
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen Peilbesluit Oostvoornse Meer Planologische kaart Oostvoornse Meer Waterdieptes na zandwinning Oostvoornse Meer Waterstaatkundige kaart Oostvoornse Meer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

De inwerkingtreding van de regeling is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 16 Wet op de waterhuishouding
 2. art. 148 Waterschapswet
 3. hoofdstuk 4 Verordening waterbeheer Zuid-Holland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2000 nieuwe regeling

24-11-2000

Onbekend

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Oostvoornse Meer

DE VERENIGDE VERGADERING VAN HET WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING;

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en heemraden van 9 november 2000;

 

gelet op de artikelen 16 van de Wet op de waterhuishouding, 148 van de Waterschapswet en hoofdstuk 4 van de Verordening waterbeheer Zuid-Holland

 

BESLUIT:

 

 • I.

  Oostvoornse Meer

  een peil vast te stellen tussen NAP en NAP +0,60 meter.

 • II.

  peilgebied 517, Restpeilgebieden

  een peil vast te stellen van NAP -0,90 meter.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2000.

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de secretaris, de dijkgraaf,

Bijlage 1 Peilbesluit Oostvoornse Meer

 

Peilbesluit Oostvoornse Meer

 

Bijlage 2 Planologische kaart Oostvoornse Meer

 

Planologische kaart Oostvoornse Meer

 

Bijlage 3 Waterdieptes na zandwinning Oostvoornse Meer

 

Waterdieptes na zandwinning Oostvoornse Meer

 

Bijlage 4 Waterstaatkundige kaart Oostvoornse Meer

 

Waterstaatkundige kaart Oostvoornse Meer