Energie- en grondstoffenfabriek

12 mei 2017 Het afvalwater zit vol schaarse en waardevolle grondstoffen. Naast de grondstof voor het opwekken van energie, bevat het afvalwater bijvoorbeeld ook fosfaat, stikstof, kalium en bouwstenen voor bio-plastics.
Logo Energie- en grondstoffenfabriek | © Energie- en grondstoffenfabriek

Energie wordt al op grote schaal teruggewonnen, maar andere grondstoffen worden op dit moment nog geloosd met het gezuiverde afvalwater of afgevoerd met het slib.

De Nederlandse waterschappen willen dit niet langer en hebben zich verenigd in de Energie- en grondstoffenfabriek. Door de afvalwaterketen te verduurzamen kunnen wij onze ambities op gebied van circulaire economie en klimaat realiseren. Deze verduurzaming heeft ook financiële waarde: het kan leiden tot kostenbesparingen. Bovendien levert het een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen: innovatief, duurzaam en midden in de maatschappij.

Waterschappen willen deze kansen en mogelijkheden niet laten liggen. We kunnen het niet maken om die waardevolle grondstoffen onbenut te laten.

Meer informatie: