Cenirelta

Waterschap Hollandse Delta, Paques en STOWA werken gezamenlijk, met Europese LIFE+ subsidie, aan een veelbelovende energiezuinige technologie die afvalwater en daarmee het oppervlaktewater straks nog schoner maakt.
Een Anammoxkorrel

Met de onthulling van een informatiebord is het CENIRELTA-project op 28 maart 2013 officieel van start gegaan. Het project loopt tot en met 2015.

CENIRELTA staat voor Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox*. In dit demonstratieproject kijken de partijen of de Anammox-bacterie ook op lage temperaturen op grotere schaal effectief en energiezuinig stikstof kan verwijderen uit afvalwater. Het demonstratieproject wordt uitgevoerd in de ondergrondse rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven in Rotterdam-zuid. De projectpartners werken samen met de universiteiten van Delft en Nijmegen.

Het project is een vervolg op het succesvolle stikstofverwijderingsproces met de warme Anammox-bacterie. Deze bacterie verwijdert stikstof uit afvalwater bij een temperatuur van 30-35 graden. Dit proces gebruikt Hollandse Delta al bij het slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk. Bij de methode die nu getest wordt, moet de bacterie zijn werk gaan doen bij een temperatuur van 10-20 graden C. 's Winters is het water daarbij kouder dan 's zomers. Deze innovatieve methode is energiezuiniger, ruimtebesparend en gebruikt minder chemicaliƫn dan de huidige technieken.

Het gezuiverd afvalwater wordt in de rivieren geloosd. De verwijdering van stikstof uit afvalwater is nodig om een goede waterkwaliteit in deze rivieren te waarborgen. Wanneer er te veel stikstof in het water zit, kunnen bijvoorbeeld algen sneller groeien. Je kunt er dan bijvoorbeeld niet meer inzwemmen.

De projectwebsite van CENIRELTA bevat meer informatie.

* kosteneffectieve verwijdering van stikstof uit afvalwater met lage temperatuur Anammox'.